Zjazd gnieźnieński (1000)

      Możliwość komentowania Zjazd gnieźnieński (1000) została wyłączona

Cesarz Otton III przekonywał księcia Bolesława Chrobrego do swych projektów utworzenia cesarstwa uniwersalistycznego. Pretekstem było spotkanie przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie.

Geneza
– dążenie księcia Bolesława Chrobrego do zwiększenia swego znaczenia wśród państw chrześcijańskich
– szukanie przez cesarza Ottona III sojuszników dla realizacji programu cesarstwa uniwersalistycznego (cztery królestwa – Galia, Germania, Italia, Słowiańszczyzna – zjednoczone pod berłem cesarza rzymskiego)
– pretekstem do zjazdu była pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha (misjonarza zabitego w czasie misji do plemion pruskich) w Gnieźnie

Przebieg
1000 – spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III w Gnieźnie (niezwykle bogata oprawa spotkania)
Władcy wręczyli sobie dary:
– Bolesław dał Ottonowi relikwie ramienia św. Wojciecha i oddział 300 wojów
– Otton dał Bolesławowi kopię włóczni św. Maurycego (symbolu władzy cesarskiej) i na chwilę włożył na głowę księcia swój diadem cesarski

Skutki
– utworzenie metropolii – samodzielnej administracji kościelnej w Polsce (arcybiskupstwo w Gnieźnie, nowe biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu; istniejące biskupstwo w Poznaniu pozostało niezależne)
– uznanie księcia polskiego za “brata i współpracownika” cesarstwa (ku niezadowoleniu możnowładców niemieckich)
– ułatwienie starań o zgodę papieża na koronację króla Polski (ostatecznie dokonaną w 1025)

Idea cesarstwa uniwersalistycznego upadła po przedwczesnej śmierci Ottona III.

[podstawa programowa gimnazjum: 9.3]

Ciekawe? Przydatne? Podziel się, udostępnij!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin