Czas w historii – obliczanie

      Możliwość komentowania Czas w historii – obliczanie została wyłączona

Jak obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi?

Wydarzenia z tej samej ery

Aby obliczyć upływ czasu między wydarzeniami z tej samej ery, od większej daty odejmij mniejszą.

Przykład:
Od założenia Rzymu (753 r. p.n.e.) do ustanowienia cesarstwa rzymskiego (27 r. p.n.e.) upłynęło 726 lat. (753-27=726)
Od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.) do koronacji cesarskiej Karola Wielkiego (800 r.) upłynęły 324 lata. (800-476=324)

Wydarzenia z dwóch er

Aby obliczyć upływ czasu między wydarzeniami z różnych er, dodaj do siebie obie daty, a następnie odejmij 1. Dlaczego? Nie było „roku zerowego”, po 1 roku p.n.e. liczymy od razu 1 rok n.e. Musimy więc uwzględnić ten „brakujący” rok w obliczeniach.

Przykład:
Od ustanowienia cesarstwa rzymskiego (27 r. p.n.e.) do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.) upłynęły 502 lata. (27+476-1=502)

W historii nie chodzi o to, aby znać wiele dat. Daty są po to, aby umieć uporządkować wydarzenia w odpowiedniej kolejności, a więc znaleźć w nich logikę. Przykładowo, śmierć Juliusza Cezara (44 r. p.n.e.) przyspieszyła ostateczny upadek republiki rzymskiej, czyli ustanowienie w Rzymie cesarstwa (27 r. p.n.e.). Zatem – Juliusz Cezar NIE MÓGŁ BYĆ cesarzem (to częsty błąd uczniów!), lecz był politykiem i wodzem wojsk REPUBLIKI.

Określanie połowy wieku

Zapamiętaj zasadę: W każdym wieku najpierw była pierwsza połowa, a później druga.

W okresie przed naszą erą:
– rok zakończony dwoma zerami oraz lata od …99 do …51 należą do pierwszej połowy wieku,
– lata od …50 do …1 należą do drugiej połowy wieku.

Przykłady:
– Rok 509 p.n.e. należy do drugiej połowy VI wieku p.n.e.
– Rok 500 p.n.e. należy do pierwszej połowy V wieku p.n.e.
– Rok 480 p.n.e. należy do pierwszej połowy V wieku p.n.e.
– Juliusz Cezar został zamordowany w drugiej połowie I w. p.n.e. (44 r. p.n.e.).

W okresie naszej ery:
– lata od …1 do …50 należą do pierwszej połowy wieku,
– lata od …51 od …99 oraz rok zakończony dwoma zerami należą do drugiej połowy wieku.

Przykłady:
– Rok 966 należy do drugiej połowy X wieku (n.e.).
– Rok 1000 należy do drugiej połowy X wieku (n.e.).
– Bitwa pod Grunwaldem odbyła się w pierwszej połowie XV wieku (1410 r.).
– Powstanie listopadowe rozpoczęło się w pierwszej połowie XIX wieku (1830 r.).