Epoki historyczne

      Możliwość komentowania Epoki historyczne została wyłączona

Historycy dzielą dzieje na długie okresy zwane epokami. Każde dwie epoki rozdziela cezura, czyli przełomowe wydarzenie powodujące dużą zmianę dla ludzkości.

Wyróżniamy następujące epoki:

1. Prehistoria – od początków ludzkości do wynalezienia pisma (ok. 4000/3500 lat p.n.e.).

Wynalezienie pisma jest zatem cezurą prehistorii i starożytności.

2. Starożytność – od wynalezienia pisma do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.)

3. Średniowiecze – od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492 r.).

Niektórzy historycy uznają za koniec średniowiecza inne przełomowe wydarzenia, np. wystąpienie Marcina Lutra (1517 r.), a w dziejach Polski – konstytucję Nihil novi (1505 r.). Zauważ, że nastąpiły one w podobnym czasie – na przełomie XV i XVI w.

4. Nowożytność – od odkrycia Ameryki do rewolucji francuskiej (1789 r.).

W dziejach Polski za koniec nowożytności uważa się III rozbiór (1795 r.).

5. Epoka XIX wieku – od rewolucji francuskiej do I wojny światowej (1914-1918 r.).

Zauważ, że ta epoka nie zaczęła się ani nie zakończyła, wbrew nazwie, w XIX wieku!
W niektórych podręcznikach szkolnych epoka XIX wieku jest łączona z nowożytnością.

6. Współczesność – od I wojny światowej do dziś.