Jak opracować notatkę z historii?

      Możliwość komentowania Jak opracować notatkę z historii? została wyłączona

Notatka to przejrzyste streszczenie lekcji służące do przypomnienia sobie najważniejszych informacji. Jak notować w zeszycie do historii?

Notatka powinna być jak najbardziej przejrzysta i czytelna. Dlatego:

  1. używaj krótkich zwrotów (słów-haseł, krótkich zdań)
  2. pisz w punktach
    • podpunkty zaczynaj od większego wcięcia z lewej strony, niż punkty
  3. wyróżniaj najważniejsze elementy (daty, nazwiska, nazwy): podkreślaj, pogrubiaj, pisz innym kolorem,  użyj zakreślacza 
  4. stosuj zrozumiałe symbole (na przykład wynikanie jednego elementu z drugiego możesz wyrazić przy pomocy —> strzałki)

Metoda GPS
Jeżeli notatka dotyczy wydarzenia, najwygodniej zastosować schemat GPS – geneza, przebieg, skutki:
geneza, czyli przyczyny wydarzenia (dlaczego do tego doszło? co było wcześniej? co było powodem?)
przebieg (co się stało? gdzie i kiedy się to stało? kto to zrobił? w jaki sposób?)
Jeżeli notatka dotyczy dłuższego ciągu wydarzeń (na przykład wojny), uporządkuj informacje według ich kolejności lub tematycznie.
skutki (jakie to miało efekty? co się stało w wyniku tego wydarzenia? co się zmieniło?)

Unia polsko-litewska

Jeżeli przyczyn lub skutków jest więcej, uporządkuj je i pogrupuj (np. na przyczyny polityczne i społeczne, albo skutki pozytywne i negatywne).

Notatki na inne tematy też możesz porządkować według jakiegoś planu:

1) okres lub kierunek w kulturze (np. „Barok”):
– geneza (gdzie i w jaki sposób się zaczął? kiedy to było?)
– charakterystyczne cechy
– przykłady twórców i ich dzieł

2) religia (np. „Powstanie islamu” lub „Luteranizm i kalwinizm”):
– geneza (gdzie i kiedy powstała ta religia lub wyznanie? kto był jej założycielem?)
– doktryna (najważniejsze wierzenia i zasady)
– kult (obrzędy, obiekty sakralne)
– organizacja (ustrój danej wspólnoty, duchowieństwo, naczelna władza)

3) władca (np. „Kazimierz Wielki”)
– biogram (najważniejsze informacje z życiorysu, np. rok urodzenia i śmierci, dynastia)
– polityka wewnętrzna
– polityka zagraniczna

3) inna postać historyczna (np. „Roman Dmowski”):
– biogram (najważniejsze informacje z życiorysu)
– działalność (czym się zajmowała dana postać, poglądy, funkcje itp.)
– wpływ na historię (główne dzieła, dokonania itp.)

Tabela
Tabela jest bardzo wygodną formą notatki, gdy informacje dają się pogrupować na kilka wyraźnych kategorii, takich jak:
– przyczyny polityczne, społeczne, gospodarcze itp. (np. „przyczyny Reformacji”),
– skutki pozytywne i negatywne (np. „skutki wielkich odkryć geograficznych”),
– porównanie jednego zjawiska w kilku konkretnych krajach (np. „absolutyzm oświecony w Rosji, Prusach i Austrii”),
– porównanie dwóch zjawisk („luteranizm i kalwinizm”, „styl romański i styl gotycki”, „zjednoczenie Włoch i Niemiec – podobieństwa i różnice”),
– kilka aspektów jednego zjawiska (np. „osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej”).
Dzięki temu od razu zobaczysz powiązania między informacjami, co pozwoli ci łatwiej je zapamiętać.

Schemat
Łatwiej zapamiętasz treść notatki, jeśli użyjesz prostego schematu (na przykład ze strzałkami):

Trójpodział

Mapa myśli
Na środku kartki napisz temat – pytanie albo główne hasło. Możesz je podkreślić, otoczyć ramką, pogrubić albo wyróżnić w inny sposób. Następnie wyprowadź od niego tyle linii, z ilu punktów składa się temat. Potem tak samo wyprowadź od nich linie do podpunktów.

Trudno to sobie wyobrazić? Lepiej zobaczyć na przykładzie:

Na koniec: pamiętaj, że notatka to streszczenie najważniejszych informacji, a nie przepisana  książka!

PRZECZYTAJ TEŻ: Jak przygotować prezentację multimedialną do szkoły