Zjednoczenie Włoch i Niemiec

      Możliwość komentowania Zjednoczenie Włoch i Niemiec została wyłączona

W drugiej połowie XIX wieku powstały zjednoczone państwa niemieckie i włoskie. Oba kraje były podzielone od kilkuset lat, w obu ambicje narodowe rozbudziła Wiosna Ludów.

Zjednoczenie Niemiec
Po kongresie wiedeńskim powstał luźny Związek Niemiecki (z cesarzem Austrii na czele).
Pierwsze pomysły zjednoczenia – Wiosna Ludów (1848 „parlament frankfurcki”).
Działania zjednoczeniowe Prus (kanclerz Otto von Bismarck):
– koncepcja „małych Niemiec” (bez Austrii)
– rozbudowa armii pruskiej (feldmarszałek Helmut von Moltke)
– 1866 klęska Austrii pod Sadową – utrata wpływów przez Austrię, przekształcenie jej w Austro-Węgry, utworzenie Związku Północnoniemieckiego (Prusy na czele)
– 1871 zwycięska wojna Prus z Francją (drugim przeciwnikiem zjednoczenia) – odebranie Francji Alzacji i Lotaryngii

1871 Wersal – proklamacja Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy): cesarz Wilhelm I Hohenzollern, kanclerz Otto von Bismarck

Zjednoczenie Włoch
Pierwsze pomysły zjednoczenia – Wiosna Ludów (nieudane z powodu oporu Austrii).
Działania zjednoczeniowe Piemontu i Sardynii (król Wiktor Emanuel II, premier Camillo Cavour):
– rozbudowa armii piemonckiej, sojusz z Francją przeciwko Austrii
– 1859 klęska Austrii w wojnie z Piemontem (przyłączenie Lombardii i terenów w środkowych Włoszech)
– 1860 „wyprawa tysiąca czerwonych koszul” Giuseppe Garibaldiego (przyłączenie Królestwa Obojga Sycylii i Państwa Kościelnego do Piemontu)

1861 król Wiktor Emanuel II zajął Państwo Kościelne i koronował się na króla Włoch
1866 zajęcie Wenecji
1870 zajęcie Rzymu (Rzym stolicą Włoch, papież ogłosił się „więźniem Watykanu”)

Podobieństwa w procesie zjednoczeniowym Włoch i Niemiec:
– dążenia zjednoczeniowe i narodowe rozbudzone w czasie Wiosny Ludów
– Austria przeszkodą dla zjednoczenia
– propagowanie idei zjednoczenia przez jeden kraj (Prusy i Piemont)
– w obu krajach inicjujących zjednoczenie – odważny władca i premier-wizjoner
– przygotowania do wojny, a następnie zwycięska wojna z Austrią
– likwidacja barier celnych jednym z motywów zjednoczenia
– stopniowe jednoczenie (Niemcy – najpierw Związek Północnoniemiecki, Włochy – najpierw Lombardia, potem Królestwo Obojga Sycylii, na końcu Państwo Kościelne)
– władca-inicjator zjednoczenia – władcą zjednoczonego państwa (podobnie premier)
– podobny czas zjednoczenia (Włochy 1861-70, Niemcy 1866-1871)
– ambicje mocarstwowe obu państw po zjednoczeniu

Różnice w procesie zjednoczeniowym Włoch i Niemiec:
– Niemcy podjęły nieudaną próbę zjednoczenia już w 1848 (parlament frankfurcki)
– Prusy przygotowywały się do wojny z Austrią samodzielnie (Francja była drugim w kolejności przeciwnikiem), zaś Piemont dążył do sojuszu z Francją przeciw Austrii
– dla zjednoczenia Włoch wykorzystano idee rewolucyjne (Garibaldi), zaś w Prusach je zwalczano
– zjednoczenie Włoch wiązało się z pozbawieniem władzy innych monarchów (wypędzenie króla Sycylii, likwidacja Państwa Kościelnego)

[podstawa programowa gimnazjum – 32.2]