Przebieg II wojny światowej (2) – klęska III Rzeszy

      Możliwość komentowania Przebieg II wojny światowej (2) – klęska III Rzeszy została wyłączona

Napaść Niemiec na ZSRR zmieniła sytuację polityczną. Powstała koalicja antyhitlerowska z „Wielką Trójką” (przywódcami USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR) na czele. Skutkiem była klęska Trzeciej Rzeszy, a później Japonii.

Koalicja antyhitlerowska

14 VIII 1941 Karta Atlantycka (Wielka Brytania i USA):
– wspólne pokonanie Niemiec
– prawo narodów do niepodległości i pokojowego rozwoju
– pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych

Konferencja w Teheranie (XI-XII 1943):
– utworzenie drugiego frontu w Europie
– wspólna walka z Niemcami, a później ich podział na strefy okupacyjne
– podział wpływów w Europie (m.in. Polska w strefie sowieckiej, z granicą na linii Curzona – decyzja utajniona ze względu na wybory prezydenckie w USA)

Konferencja w Jałcie (II 1945):
– podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne
– Polska i wschodnie Niemcy w radzieckiej strefie wpływów
– utworzenie Tymczasowego Rządu Jedości Narodowej i wolne wybory w Polsce (a zarazem prawo ZSRR do likwidacji zbrojnego podziemia)
– zmiana granic Polski: Odra i Nysa Łużycka na zachodzie, linia Curzona na wschodzie
– przesiedlenia ludności polskiej i niemieckiej

Konferencja w Poczdamie (VII-VIII 1945):
– demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, decentralizacja i dekartelizacja Niemiec
– obciążenie Niemiec winą za wojnę i odszkodowaniami wojennymi
– przesiedlenia ludności niemieckiej
– ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich przez międzynarodowy trybunał

„Wielka trójka” – przywódcy państw koalicji antyhitlerowskiej:
– ZSRR – Józef Stalin
– Wielka Brytania – Winston Churchill (a w Poczdamie Clement Attlee)
– USA – Franklin Delano Roosevelt (a w Poczdamie Harry Truman)

Stopniowe wypieranie Niemców z okupowanych krajów:
– VII 1943 inwazja aliantów na Sycylię
– 6 VI 1944 inwazja aliantów na Normandię (pn. Francja) – przełamanie niemieckiej obrony
– ostatnie kontrofensywy niemieckie – XII 1944 Ardeny, III 1945 Węgry
– X 1944 przekroczenie przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy Niemiec
– IV 1945 spotkanie wojsk brytyjsko-amerykańskich i radzieckich w Thorgau nad Łabą

Ostateczny szturm radziecki – znad Odry tzw. operacja berlińska (po przełamaniu umocnień Wału Pomorskiego, z udziałem 1 i 2 Armii Wojska Polskiego walczących u boku Sowietów):
– 30 IV 1945 samobójstwo Adolfa Hitlera w Berlinie
– 2 V 1945 kapitulacja Berlina
– 8 V 1945 kapitulacja III Rzeszy Niemieckiej (koniec II wojny światowej w Europie)

(Ciekawostka – ostatnie oddziały niemieckie broniły się jeszcze przez kilka dni w Czechach i Jugosławii)

Wojna na Pacyfiku

Początek i przebieg:
– 7 XII 1941 atak Japonii na bazę USA Pearl Harbor (Hawaje)
– w ciężkich walkach Japonia podbiła Filipiny, Malaje, Singapur, Borneo, Jawę i Birmę
– przełom – VI 1942 bitwa lotniczo-morska o Midway (zwycięstwo USA)
– 1943-1944 – ciężkie walki amerykańsko-japońskie o pojedyncze wyspy, od X 1944 ataki japońskich pilotów-samobójców (kamikaze)

Ostateczna klęska Japonii:
– radziecka inwazja na Mandżurię, amerykańskie naloty na Tokio
– 6 i 9 VIII 1945 zrzucenie przez USA bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – ogromne – straty, złamanie morale Japończyków
– 2 IX 1945 bezwarunkowa kapitulacja Japonii (koniec II wojny światowej)

Podsumowanie
II wojna światowa trwała przez 6 lat na czterech kontynentach (Europa, Azja, Afryka, Oceania) i czterech oceanach. Można wyróżnić jej dwie fazy: w pierwszej Niemcy i ich sojusznicy odnosili sukcesy, druga zakończyła się ich klęską.

[podstawa programowa ośmioklasowej szkoły podstawowej – XXXIII.1, XXXIII.3, XXXIII.4]

Ilustracja – zniszczony Berlin, widok na Bramę Brandenburską.