Kategoria: Średniowiecze

Związki Polski i Węgier w XIV-XV w.

Polska i Węgry dwukrotnie były połączone unią personalną, czyli związkiem dwóch oddzielnych państw mających wspólnego władcę. Z Węgier pochodziła też jedna z dwóch w dziejach Polski kobiet-królów, Jadwiga Andegaweńska.

Wyprawy krzyżowe 1095-1291

Przez niemal 200 lat europejscy rycerze (zwani krzyżowcami) organizowali wyprawy do Ziemi Świętej przeciwko muzułmanom. Ostatecznie krucjaty zakończyły się klęską, ale wywarły duży wpływ na politykę i kulturę Europy.

Cesarstwo bizantyjskie

Decyzja cesarza Teodozjusza z 395 r. n.e. o podziale cesarstwa rzymskiego sprawiła, że część wschodnia i zachodnia rozwijały się inaczej. Po upadku Rzymu cesarstwo wschodnie stało się kontynuatorem tradycji imperium.

Statut Bolesława Krzywoustego (1138)

Aby zapobiec bratobójczym walkom synów, Bolesław Krzywousty określił zasady sukcesji (następstwa tronu) po swojej śmierci. Nazywamy to statutem, ustawą sukcesyjną lub – nieściśle – testamentem Bolesława Krzywoustego.

Dokonania Kazimierza Wielkiego

Król Kazimierz III jest jedynym władcą w dziejach Polski obdarzonym przydomkiem „Wielki”. Uzasadniają to jego dokonania w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Zjazd gnieźnieński (1000)

Cesarz Otton III przekonywał księcia Bolesława Chrobrego do swych projektów utworzenia cesarstwa uniwersalistycznego. Pretekstem było spotkanie przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie.

Monarchia patrymonialna pierwszych Piastów

Pierwsze dwa wieki istnienia państwa polskiego, od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, nazywamy „Polską pierwszych Piastów”. W tym czasie Polska stała się niezależnym państwem o ustroju monarchii patrymonialnej.

System lenny

W średniowieczu wszyscy wolni ludzie byli objęci systemem zależności lennych, czyli służby wasali seniorom, najczęściej w zamian za nadaną ziemię. Pozostała ludność była poddanymi feudałów (właścicieli dóbr ziemskich).

Cywilizacja islamu

W VII w. Arabowie przyjęli nową religię ogłoszoną przez Mahometa, a następnie stworzyli imperium obejmujące Bliski Wschód, północną Afrykę i Półwysep Pirenejski.

Chrzest Mieszka I (966)

W 966 roku książę Mieszko I przyjął chrzest. Zapoczątkowało to chrystianizację naszego kraju, dlatego wydarzenie to określa się też jako „chrzest Polski”.