Średniowiecze

Średniowiecze to epoka historyczna trwająca od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.) do końca XV w. Za koniec tej epoki historycy uznają różne wydarzenia. Najczęściej jest to odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 r.). Czasem wskazuje się też upadek cesarstwa wschodniorzymskiego, wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga czy wystąpienie Marcina Lutra. Średniowiecze bywa nazywane “epoką katedr”.

W średniowieczu powstało i rozwinęło się państwo polskie – najpierw pod panowaniem dynastii Piastów, potem Jagiellonów.

W podstawie programowej z historii dla gimnazjum epoka ta jest omówiona w ośmiu punktach. Pod każdym z nich znajdziesz tematy notatek zamieszczonych na tej stronie lub planowanych do opublikowania w niedługim czasie (najedź kursorem na temat notatki, a przekonasz się, czy notatka jest już dostępna).

8. Arabowie i świat islamski.
– Cywilizacja islamu

9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa.
– Monarchia Karolingów, Państwo Kościelne, Cesarstwo
– Cesarstwo i papiestwo w średniowieczu

10. Bizancjum i Kościół wschodni.
– Cesarstwo bizantyjskie
– Rozłam Kościoła na zachodni i wschodni

11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy.
– System lenny
– Funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu
– Stan i monarchia stanowa w średniowieczu

12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy.
– Kultura średniowieczna – porównanie kultury rycerskiej i miejskiej
– Kultura średniowieczna – kulturotwórcza rola Kościoła
– Kultura średniowieczna – architektura romańska i gotycka

13. Polska pierwszych Piastów.
– Chrzest Polski (966)
– Zjazd gnieźnieński (1000)
– Monarchia patrymonialna pierwszych Piastów

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona.
– Statut Bolesława Krzywoustego (1138)
– Skutki rozbicia dzielnicowego (1138-1320)
– Dokonania Kazimierza Wielkiego

15. Polska w dobie unii z Litwą.
– Unia polsko-litewska (1385)
– Rozwój uprawnień stanu szlacheckiego
– Relacje polsko-krzyżackie w czasach Piastów i Jagiellonów (1226-1525)

Ciekawe? Przydatne? Podziel się, udostępnij!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin