Współczesność

Współczesność to epoka historyczna trwająca od I wojny światowej (1914-1918) do dzisiaj. Wiele się w niej zmieniło. Życie ludzkie jest w porównaniu z poprzednimi epokami dłuższe i wygodniejsze. Możemy podróżować szybciej, niż kiedykolwiek, porozumiewamy się w mgnieniu oka, poznajemy Kosmos. Z drugiej strony, epoka współczesna to stulecie nieustannych wojen na całym świecie (w tym dwóch światowych, z milionami ofiar) i globalnych problemów zdających się grozić zagładą ludzkości.

W XX wieku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Po zaledwie 20 latach II Rzeczypospolitej i II wojnie światowej utraciła ją jednak i wpadła na prawie pół wieku pod panowanie komunistów, co nazywamy “Polską Ludową”. Okres po 1989 roku historycy nazywają “Trzecią Rzecząpospolitą”.

W podstawie programowej z historii dla szkoły podstawowej epoka ta jest omówiona w 18 punktach. W każdym z nich znajdziesz tematy notatek zamieszczonych na tej stronie lub planowanych do opublikowania w niedługim czasie (najedź kursorem na temat notatki, a przekonasz się, czy notatka jest już dostępna).

25. I wojna światowa i jej skutki.
Przyczyny I wojny światowej
Specyfika I wojny światowej (1914-1918)
Rewolucje rosyjskie (1917)

26. Sprawa polska w I wojnie światowej.

27. Europa i świat po I wojnie światowej.
Skutki I wojny światowej
System wersalsko-waszyngtoński
Rozpad systemu wersalskiego

Faszyzm we Włoszech
Narodowy socjalizm w Niemczech
Porównanie faszyzmu i nazizmu
Totalitaryzm komunistyczny

28. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
Tworzenie niepodległego państwa polskiego
– Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej: wschodniej, południowej, zachodniej i północnej

29. Rzeczpospolita w latach 1921-1939
Demokracja parlamentarna w II Rzeczypospolitej
Zamach majowy i rządy sanacji

30. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej.
Gospodarka II Rzeczypospolitej
Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej

31. Droga do wojny

32. Wojna obronna Polski 1939

33. II wojna światowa i jej etapy
Przełomowe wydarzenia II wojny światowej
Koalicja antyhitlerowska i klęska Niemiec

34. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką
Polska pod okupacją niemiecką
Polska pod okupacją sowiecką
Rzeź wołyńska
Polskie państwo podziemne
Holokaust
Powstanie warszawskie

35. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
Rząd RP na uchodźstwie
Polacy na frontach II wojny światowej
Polityka mocarstw wobec Polski w latach 1939-1945

36. Świat po II wojnie światowej.
– Skutki II wojny światowej
– Zimna wojna
– Radziecka strefa wpływów
– Afryka i Azja po II wojnie światowej
– „Jesień ludów” i rozpad ZSRR
– Przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej

37. Początki komunizmu w Polsce

38. Stalinizm w Polsce

39. Polska w latach 1957–1981
– Życie w PRL
– Opozycja polityczna w PRL

40. Dekada 1981–1989
-Stan wojenny
– „Okrągły stół”

41. Narodziny III Rzeczypospolitej

42. Miejsce Polski w świecie współczesnym

 

Ciekawe? Przydatne? Podziel się, udostępnij!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin