Współczesność

Współczesność to epoka historyczna trwająca od I wojny światowej (1914-1918) do dzisiaj. Wiele się w niej zmieniło. Życie ludzkie jest w porównaniu z poprzednimi epokami dłuższe i wygodniejsze. Możemy podróżować szybciej, niż kiedykolwiek, porozumiewamy się w mgnieniu oka, poznajemy Kosmos. Z drugiej strony, epoka współczesna to stulecie nieustannych wojen na całym świecie (w tym dwóch światowych, z milionami ofiar) i globalnych problemów zdających się grozić zagładą ludzkości.

W XX wieku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Po zaledwie 20 latach II Rzeczypospolitej i II wojnie światowej utraciła ją jednak i wpadła na prawie pół wieku pod panowanie komunistów, co nazywamy “Polską Ludową”. Okres po 1989 roku historycy nazywają “Trzecią Rzecząpospolitą”.

W podstawie programowej z historii dla gimnazjum epoka ta jest omówiona w trzech punktach (do I wojny światowej włącznie). Pod każdym z nich znajdziesz tematy notatek zamieszczonych na tej stronie lub planowanych do opublikowania w niedługim czasie (najedź kursorem na temat notatki, a przekonasz się, czy notatka jest już dostępna).

37. I wojna światowa i jej skutki.
– Przyczyny I wojny światowej
– Specyfika I wojny światowej (1914-1918)

38. Rewolucje rosyjskie.
– Rewolucje rosyjskie (1917)

39. Sprawa polska w I wojnie światowej.
– Sprawa polska w I wojnie światowej

Kontynuacją nauki historii w gimnazjum jest pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej. Współczesność od I wojny światowej do dziś jest omówiona w 12 punktach.

1. Europa i świat po I wojnie światowej.
– Skutki I wojny światowej
– System wersalsko-waszyngtoński
– Rozpad systemu wersalskiego

2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
Tworzenie niepodległego państwa polskiego
– Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej: wschodniej, południowej, zachodniej i północnej

3. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej.
Faszyzm we Włoszech
Narodowy socjalizm w Niemczech
Porównanie faszyzmu i nazizmu

4. System totalitarny w ZSRR.
Totalitaryzm komunistyczny

5. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce.
Demokracja parlamentarna w II Rzeczypospolitej
Zamach majowy i rządy sanacji

6. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej.
Gospodarka II Rzeczypospolitej
Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej

7. II wojna światowa.
Geneza II wojny światowej
– Przebieg II wojny światowej
Holocaust
– Koalicja antyhitlerowska
– Skutki II wojny światowej

8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami.
– Okupacja niemiecka i radziecka
– Polskie państwo podziemne
Powstanie warszawskie (1944)

9. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
– Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie
– Polacy na frontach II wojny światowej
– Polityka mocarstw wobec Polski (1939-45)

10. Świat po II wojnie światowej.
– Początek zimnej wojny
– ZSRR w latach 1945-91
– Dekolonizacja
– Konflikt bliskowschodni
– Konflikty zimnej wojny
– Jesień ludów

11. Polska w systemie komunistycznym.
– Stalinizm w Polsce
– Życie w PRL

12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce.
– “Solidarność”
– Stan wojenny
– III Rzeczpospolita

Ciekawe? Przydatne? Podziel się, udostępnij!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin