Współczesność

Współczesność to epoka historyczna trwająca od I wojny światowej (1914-1918) do dzisiaj. Wiele się w niej zmieniło. Życie ludzkie jest w porównaniu z poprzednimi epokami dłuższe i wygodniejsze. Możemy podróżować szybciej, niż kiedykolwiek, porozumiewamy się w mgnieniu oka, poznajemy Kosmos. Z drugiej strony, epoka współczesna to stulecie nieustannych wojen na całym świecie (w tym dwóch światowych, z milionami ofiar) i globalnych problemów zdających się grozić zagładą ludzkości.

W XX wieku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Po zaledwie 20 latach II Rzeczypospolitej i II wojnie światowej utraciła ją jednak i wpadła na prawie pół wieku pod panowanie komunistów, co nazywamy „Polską Ludową”. Okres po 1989 roku historycy nazywają „Trzecią Rzecząpospolitą”.

W podstawie programowej z historii dla szkoły podstawowej epoka ta jest omówiona w osiemnastu działach. Pod każdym z nich znajdziesz tematy notatek zamieszczonych na tej stronie lub planowanych do opublikowania w niedługim czasie [najedź kursorem na temat notatki, a przekonasz się, czy notatka jest już dostępna].

DLA NAUCZYCIELI: w nawiasach kwadratowych przy tematach notatek wskazane są punkty podstawy programowej.

25. I wojna światowa.
Przyczyny I wojny światowej [25.1, 25.2]
Specyfika I wojny światowej 1914-1918 [25.3, 25.4]
Rewolucje rosyjskie 1917 [25.5]

26. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
Sprawa polska w I wojnie światowej [24.6, 26.1, 26.2, 26.3]

27. Europa i świat po I wojnie światowej.
Skutki I wojny światowej [27.1]
System wersalsko-waszyngtoński [27.2]
Rozpad systemu wersalskiego [27.2]
Totalitaryzmy XX wieku: włoski faszyzm [27.3]
Totalitaryzmy XX wieku: niemiecki narodowy socjalizm (nazizm) [27.3]
Totalitaryzmy XX wieku: porównanie faszyzmu i nazizmu [27.3]
Totalitaryzmy XX wieku: radziecki komunizm [27.3]

28. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.
Tworzenie niepodległego państwa polskiego [28.1]
– Kształtowanie granic II RP: wschodniej, południowej, zachodniej i północnej [28.2, 28.3]

29. II Rzeczpospolita w latach 1921-1939.
Rządy parlamentarne w II Rzeczypospolitej [29.1, 29.2]
Zamach majowy i rządy sanacji [29.3, 29.4]

30. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.
Społeczeństwo i kultura II Rzeczypospolitej [30.1, 30.4]
Gospodarka II Rzeczypospolitej [30.2, 30.3]

31. Droga do wojny.
Geneza II wojny światowej [31.1, 31.2, 31.3., 31.3, 31.4, 31.5, 29.5]

32. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec [1 września] i Związku Sowieckiego [17 września].
Wojna obronna Polski 1939 (tzw. kampania wrześniowa) [32.1, 32.2, 32.3, 32.4]

33. II wojna światowa i jej etapy.
Przebieg II wojny światowej (1) – faza niemieckich zwycięstw [33.1, 33.2]
Przebieg II wojny światowej (2) – klęska Trzeciej Rzeszy [33.1, 33.3, 33.4]
Holokaust [33.2]
Skutki II wojny światowej [33.5, 36.1]

34. Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką.
Polacy pod okupacją niemiecką [34.1, 34.2]
Polska pod okupacją radziecką [34.1, 34.2]
Rzeź wołyńska [34.3]
Polskie państwo podziemne [34.4]
Powstanie warszawskie 1944 [34.5]

35. Sprawa polska w czasie II wojny światowej.
Rząd RP na uchodźstwie [35.1]
Polacy na frontach II wojny światowej [35.2]
Polityka mocarstw wobec Polski w latach 1939-1945 [35.3]

36. Świat po II wojnie światowej.
Podział świata po II wojnie światowej [36.2, 36.4]
Zimna wojna [36.7]
Podział Niemiec po II wojnie światowej [36.3]
Blok wschodni (obóz socjalistyczny) [36.5]
Procesy dekolonizacyjne po II wojnie światowej [36.6]
Konflikt bliskowschodni [36.8]
Jesień Ludów 1989 [36.11]
Rozpad ZSRR [36.10]
– Przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej [36.9, 36.12, 36.13]

37. Początki komunizmu w Polsce.
Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów [37.1, 37.2]

38. Stalinizm w Polsce i jego skutki.
Stalinizm w Polsce [38.1, 38.2]
„Polskie miesiące” – Październik 1956 [38.3]

39. Polska w latach 1957-1981.
„Polskie miesiące”: Marzec 1968 [39.3]
„Polskie miesiące”: Grudzień 1970 [39.3]
– PRL za czasów Władysława Gomułki [39.1, 39.2] – PRL za czasów Edwarda Gierka [39.1, 39.2]
– Opozycja polityczna w PRL [39.4, 39.5] – Utworzenie NSZZ „Solidarność” [39.6, 39.7, 39.8]

40. Dekada 1981-1989.
Stan wojenny [40.1, 40.2]
„Okrągły stół” [40.3]

41. Narodziny III Rzeczypospolitej.
– Transformacja ustrojowa w Polsce [41.1, 41.2, 41.3]

42. Miejsce Polski w świecie współczesnym.
– Polska we współczesnym świecie [42.1, 42.2, 42.3]