XIX wiek

“Długi wiek XIX” albo “epoka XIX w.” to dość dziwna epoka. Wbrew nazwie zaczęła się w wieku XVIII, a skończyła w XX. Za jej początek uważa się rewolucję francuską (1789 r.), a za zakończenie – I wojnę światową (1914-1918). Co więcej, w większości podręczników szkolnych okres ten włączony jest do nowożytności. Dlaczego więc historycy uznają okres 1789-1914 (1918) za osobną epokę?

W tym okresie świat się zmienił – szybko i wyraźnie. Po pierwsze, zmieniły się warunki życia ludzi. Dokonano wielu odkryć i wynalazków – wiek XIX nazywany jest “wiekiem pary i elektryczności”. Pojawiły się zupełnie nowe sposoby podróżowania (kolej, samolot, samochód) i komunikowania się (telegraf, telefon, radio). Po drugie, rewolucja obaliła zasady i autorytety trwające od wieków, a zamiast nich pojawiły się nowe mocarstwa i nowe ideologie. Dla Polski był to okres niewoli narodowej.

W podstawie programowej z historii dla gimnazjum epoka ta jest omówiona w dziewięciu punktach. Pod każdym z nich znajdziesz tematy notatek zamieszczonych na tej stronie lub planowanych do opublikowania w niedługim czasie (najedź kursorem na temat notatki, a przekonasz się, czy notatka jest już dostępna).

28. Rewolucja francuska.
– Rewolucja francuska (1789-1799)

29. Epoka napoleońska.
– Okres napoleoński
– Napoleon a Polska

30. Europa po kongresie wiedeńskim.
– Kongres wiedeński (1814-1815)
– Ideologie XIX wieku: liberalizm, socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej.
– Wiek pary i elektryczności
– Skutki rewolucji przemysłowej

32. Europa i świat w XIX w.
– Wojna secesyjna w USA (1861-1865)
– Zjednoczenie Włoch i Niemiec
– Ekspansja kolonialna XIX wieku

33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
– Królestwo Polskie (1815-1830)

34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych.
– Powstanie listopadowe (1830-1831)
– Główne nurty Wielkiej Emigracji
– Powstanie styczniowe (1863-1864)

35.Życie pod zaborami.
– Polacy pod zaborami
– Życie polityczne pod zaborami w końcu XIX wieku

36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w.
– Świat na przełomie wieków

Ciekawe? Przydatne? Podziel się, udostępnij!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin